woensdag 15 november 2017

Gods moederliefde (Jesaja 49:14-26)


Gods moederliefde (Jesaja 49:14-26)

Jesaja 49:14-16 Maar Sion zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.
Zie Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij. 

Wat zie ik?

In  vers 14 lezen we dus dat Sion zegt: De Here heeft mij vergeten.
Ook ik zeg dat soms wel eens bij mezelf als er moeilijkheden komen in mijn leven.

Zelf ben ik van kinderen beroofd (vers 21) en ben onvruchtbaar gebleven nu ik 68 jaar ben…ik heb veel gebeden opdat de Heer mij kinderen zou schenken en ooit dacht ik dat de Heer mij verliet of vergat…maar ik weet uit ervaring en vanuit mijn geloof en de Schrift dat de Heer mij niet vergeet (vs.15)!

Hij is altijd als een moeder voor mij en net zoals in vers 16 geschreven staat, mag ik weten dat Hij ook mij in Zijn handpalmen heeft gegrift. Hij heeft mij verlost en gebracht in het Koninkrijk van Zijn Zoon, in Zijn Licht en Hij bindt mij aan als zijn bruid  en doet mij aan als een sieraad.

Hij voedt en koestert mij en doet mij geen honger en dorst lijden, want Hijzelf is mijn levensbrood en levend water dat als een fontein uit mij springt tot in eeuwigheid.
Hij bestrijdt Zelf diegenen die mij verdrukken als er muren rondom mij worden opgetrokken.
Hij is bestendig bij mij! Hij vergeet mij zeker niet! Hij fluit mij tot Zich en wil dat ik naar Hem luister en Hem verwacht en mij voor Hem neerbuig. Hij wil geen “enge plaats” maar Hij wil ruimte om in te wonen (vers 20)! 

Iedere dag en zeker op zondag mag ik Hem gedenken, het offer dat Hij voor mij bracht aan dat ruwhouten kruis, maar Hij leeft vandaag en stond op uit de dood en gaf mij een nieuw leven en een nieuw denken, want Zijn kostbaar bloed heeft mij gereinigd en ik mag rondom mij kijken(vers 18) naar mijn broers en zusters in de Heer die ook “Zijn wil” willen doen en eveneens weten dat zij niet worden vergeten of verlaten door Hem die iedereen liefheeft!

Hij wil zijn volk, zijn kinderen steeds vergaderen zoals een hen haar kuikens beschermt en vergadert en onder haar vleugels kunnen ze schuilen als ze worden verdrukt of benauwd (Matt.23:37)!

Al de levenden mogen weten dat de Here De Verlosser, De Redder , De Machtige is van Israƫl. (vers 26)