donderdag 4 januari 2018

Haiku: De Vredesduif (4/1/2018)


Haiku: Vredesduif 

Vredesduif daalt neer
en blijft op de Rustbrenger
als Geestgetuige .

n.a.v. Joh. 1:32-34 

Johannes 1:32-34
 
vs.32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem.

vs.33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

vs.34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. 

Overdenking:

We kunnen hier lezen in vers 33 dat Johannes Hem niet kende…maar hij was wel door Hem uitgezonden om met water te dopen en Hij had wel tot hem gesproken over hoe Hij als Zoon van God kon herkend worden: nl. “Op wie Hij de Geest zag neerdalen en op Hem blijven, die is het die met de heilige Geest doopt”.
Van zodra Johannes dus die duif uit de hemel zag neerdalen en op Jezus blijven wist hij meteen dat deze Persoon Diegene was wie met de heilige Geest doopt en dat deze dus de Zoon van God was!
Voor mij ook een les! Wanneer wij naar Zijn roepstem luisteren, dan kunnen wij Hem ook herkennen. Maar wij kennen Hem ook pas door de heilige Geest! 

Het doet me ook nadenken over de duif die Noach losliet vanuit de ark! Eerst vond die duif geen rustplaats voor het hol van haar voet (Genesis 7:9) en keerde tot hem in de ark terug, omdat de gehele aarde vol water was, en hij stak zijn hand uit, greep haar en bracht haar tot zich in de ark.
In Genesis 7:10 zien we dat Noach nog zeven dagen wacht en dan de duif opnieuw loslaat uit de ark; tegen de avond kwam de duif bij hem en zie, een vers olijfblad was in haar snavel.

Dikwijls wordt “de Vredesduif” zo afgebeeld!

Pas als wij “Een rustplaats hebben gevonden bij de Vredevorst, die Jezus: de Zoon van God is, die het lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt,…slechts dan kunnen we eeuwig blijven! Slechts dan kunnen we genieten van eeuwige rust. Slechts dan zijn we geborgen in Zijn hemelse Ark!” 

Johannes kwam om te dopen met water…daardoor getuigde hij en openbaarde zo aan het ganse volk van Israël ook wie Jezus was…toen deze Zich liet dopen, terwijl dan de duif uit de hemel nederdaalde en op Hem bleef, want Hij is het, die doopt met de heilige Geest! 

Gebed
Dank U hemelse Vader dat ik zonder u gezien of aanschouwd te hebben mag weten en geloven dat U Uw geliefde Zoon hebt gezonden om lam Gods te worden dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is mijn Vredesduif. Hij is ook mijn Hemelster die op mijn stal (mijn lichaam als tempel) mag blijven stilstaan. Ik mag een geestgetuige zijn van Hem, die Heilige Geest is! Help mij Heer om in Hem te blijven, zoals Hij in mij blijft!

Ik bid: Houd mij dicht bij U
          Laat mij nooit meer gaan
          Als ik moe ben of belast
          geef mij dan rust in dit bestaan
          Ik wil getuigen van De Doopgeest
          Dan is elke dag een blij feest.

 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten